5 tháng đầu năm, toàn ngành bảo hiểm tăng trưởng 16%

Ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, tính đến tháng 31/5/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 94.279 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ 2021.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến hết tháng 5 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 27.564 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ 2021, bồi thường 7.658 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 27,8% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, bảo hiểm sức khỏe đứng số 1 về doanh thu, ước đạt 8.512 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,9%, tăng 20,4% so với cùng kỳ, bồi thường 2.392 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28,1%. Tiếp đến là bảo hiểm xe cơ giới, ước doanh thu đạt 7.833 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,4% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 9,5% so với cùng kỳ, bồi thường 2.992 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 38,2%.

Doanh thu bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 1.947 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1%, tăng 8,1% so với cùng kỳ, bồi thường 285 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 14,6%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 5.885 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21,4%, bồi thường 2.707 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 3.405 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,4%, giảm 2,2%, bồi thường 759 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,3%.

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 3.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,6%, tăng trưởng 23,1%, bồi thường 834 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,3%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 2.865 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 22,2%, bồi thường 472 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 16,5%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 885 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2%, tăng 26,3% so với cùng kỳ, bồi thường 362 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 40,9%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.317 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng 17,7%, bồi thường 248 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 18,9%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.184 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,3%, tăng trưởng 9,8%, bồi thường 329 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 27,8%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 632 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9%; bảo hiểm hàng không 420 tỷ đồng, tăng 24,2%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 351 tỷ đồng; giảm 2%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 121 tỷ đồng tăng 23,5%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 19 tỷ đồng, giảm 28,5%; bảo hiểm bảo lãnh 14 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tính hết tháng 5/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.186.891 hợp đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phí bảo hiểm khai thác mới 5 tháng năm 2022 giảm 4,8% đạt 19.547 tỷ đồng. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.290.143, tăng 7,1%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt là 66.715 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 5 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 15.567 tỷ đồng.

(Theo tinnhanhchungkhoan.vn)