5 chú ý khi mua bảo hiểm nhà chung cư

Bảo hiểm nhà chung cư là loại hình bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những tổn thất hay thiệt hại đối với ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

Bảo hiểm nhà chung cư là loại hình bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những tổn thất hay thiệt hại đối với ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm. Để hiểu rõ và sử dụng có hiệu quả loại hình bảo hiểm này, bạn cần lưu ý một vài điểm sau :

1.Chú ý đến thời gian thông báo cho công ty bảo hiểm khi xảy ra sự cố
Trong mọi trường hợp, nếu người mua bảo hiểm nhà chung cư không thông báo cho công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra sự cố, các công ty bảo hiểm có quyền từ chối trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào xảy ra.Trường hợp chậm thông báo do có nguyên nhân bất khả kháng xảy ra, người được hưởng bảo hiểm cần có những giải trình hợp lý cho phía công ty bảo hiểm.

 
 


 

2.Điều khoản thanh toán chi phí phát sinh trong trường hợp hỏa hoạn
Trong trường hợp cháy nổ hoặc hỏa hoạn, người hưởng bảo hiểm nhà chung cư có thể sẽ được thanh toán những chi phí cứu hỏa và chi phí dập lửa cháy mà các nhà chức trách yêu cầu.Trách nhiệm bồi thường của công ty bảo hiểm trong trường hợp này cũng không vượt quá hạn mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

3.Một vài lưu ý khi phát sinh khiếu nại do mất cắp không được bồi thường
Với bảo hiểm nhà chung cư, khi xảy ra khiếu nại, người được bảo hiểm cần thực hiện đúng theo những yêu cầu hợp lý từ phía công ty bảo hiểm đưa ra. Chứng minh rằng tổn thất thuộc khiếu nại phát sinh là một trong những rủi ro được bảo hiểm công nhận và tài sản đó không chỉ đơn thuần là thất lạc hoặc mất tích.

 
 


 

Mặt khác, khi cung cấp bảo hiểm, công ty bảo hiểm cũng có quyền với bất kỳ tài sản nào mà thiệt hại của nó đã được bồi thường. Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi sự chuyển giao và các biện pháp được yêu cầu để đảm bảo  quyền lợi của công ty bảo hiểm.

4.Khi nào không được hưởng bảo hiểm do trộm cắp
Người mua bảo hiểm nhà chung cư sẽ không được hưởng bảo hiểm trong trường hợp trộm cướp xảy ra khi ngôi nhà đang bỏ trống, không có người cư trú, sử dụng trong vòng 30 ngày liên tục. Các trường hợp thiệt hại (ngoài trộm cướp) xảy ra trong khi ngôi nhà bỏ trống, không có người cư trú hoặc sử dụng từ 45 ngày trở lên. Trong các trường hợp này, người được hưởng bảo hiểm nhà chung cư cần thông báo sự vắng mặt của mình bằng văn bản cho các công ty bảo hiểm ít nhất là 07 làm việc và nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty bảo hiểm.

 5.Một số điều khoản loại trừ khác cần chú ý
Khi xảy ra một trong những sự cố sau, người được hưởng bảo hiểm nhà chung cư cũng sẽ không được hưởng bảo hiểm:

Nổi loạn, bạo động dân sự
Chiến tranh xâm lược, hành động thù địch từ nước ngoài, chiến sự, nổi loạn, khởi nghĩa, nội chiến, cách mạng, binh biến, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền.
Khủng bố.
Với những người đang sở hữu chung cư,phòng tránh tai nạn và rủi ro là điều rất cần thiết dành cho ngôi nhà thân yêu và việc mua bảo hiểm nhà chung cư là rất cần thiết và cần có sự tìm hiểu kỹ càng và nghiên cứu kỹ các điều khoản có trong hợp đồng bảo hiểm.

BẢO HIỂM PTI