Ông Bùi Xuân Thu được bầu vào Hội đồng trường Học viện Tài chính

Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2021, Học viện Tài chính đã tổ chức buổi lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ông Bùi Xuân Thu - Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sẽ là đại diện của cộng đồng xã hội tham gia làm thành viên Hội đồng trường.

Việc Tổng giám đốc của PTI được bầu làm thành viên Hội đồng trường cho thấy uy tín của doanh nghiệp cũng như uy tín cá nhân của ông Bùi Xuân Thu, đồng thời cho thấy sự hợp tác phát triển giáo dục giữa PTI và Học viện Tài chính đã đạt được những thành công nhất định. Được biết, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Học viện, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Học viện, thực hiện giám sát các hoạt động của Học viện, gắn Học viện với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Học viện theo quy định của pháp luật.

Ông Bùi Xuân Thu hiện đang là Tổng giám đốc của PTI – một trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất thị trường, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm điều hành trong ngành tài chính, ông Bùi Xuân Thu đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Học viện Tài chính cũng như cho việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực của bảo hiểm trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, PTI luôn dành sự quan tâm đầu tư đặc biệt cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bảo hiểm với tổng chi phí tài trợ khoảng 10 tỷ đồng. Riêng đối với Học viện Tài chính, PTI đã xây dựng nhiều chương trình hợp tác chặt chẽ. Bắt đầu từ năm 2014, hai bên cũng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhiều hoạt động ý nghĩa cho sinh viên, có thể kể đến như: Dự án “Nuôi dưỡng tài năng bảo hiểm”; Trao tặng học bổng, phòng học tiếng anh đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế; Xây dựng chương trình tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên và tiếp nhận sinh viên đến thực tập tại PTI…

Được biết, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu các thành viên tham gia ở các lĩnh vực hoạt động khác nhau như: Đại diện giảng viên, Đại diện viên chức và người lao động, Đại diện cộng đồng xã hội. Phía Học viện kỳ vọng rằng nhân sự mới trúng cử thành viên Hội đồng trường sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi, toàn diện những nhiệm vụ được giao, đổi mới giáo dục và đưa Học viện Tài chính ngày càng phát triển vững mạnh.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN