Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 04/2017

Tặng phần quà trị giá 4 triệu đồng sản phẩm bảo hiểm ô tô duy nhất trong ngày 14/04/2017 tại www.epti.vn 

Tặng phần quà trị giá 4 triệu đồng sản phẩm bảo hiểm ô tô duy nhất trong ngày 14/04/2017 tại www.epti.vn 

1. Sản phẩm tham gia chương trình: Bảo hiểm ô tô
2. Thời gian: 9:00 đến 18:00 ngày 14/04/2017.
3. Áp dựng với mọi khách hàng thanh toán phí bảo hiểm tại www.epti.vn
4. Chi tiết khuyến mại:
- Tặng thẻ Trustcard trị giá 4 triệu đối với các xe ô tô có mức phí bảo hiểm từ 22 triệu trở lên, số lượng 5 xe.
- Tặng thẻ Trustcard trị giá 3 triệu đối với các xe ô tô có mức phí bảo hiểm từ 18 đến 22 triệu, số lượng: 10 xe
- Tặng thẻ Trustcard trị giá 2 triệu đối với các xe ô tô có mức phí bảo hiểm từ 13 đến 18 triệu, số lượng: 10 xe

Lưu ý:
- Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT.
- Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 18h00 ngày 14/04/2017.
-  Khi tham gia chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm  sẽ không tham gia các chương trình khuyến mại nào khác đang áp dụng trên trang
- Chương trình chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn .
- Chương trình sẽ kết thúc khi lượng voucher được sử dụng hết hoặc hết thời gian diễn ra chương trình Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho xe mới lần đầu tham gia bảo hiểm tại PTI.