Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương gửi thư cảm ơn tới PTI

Trích thư cảm ơn từ Viện huyết học truyền máu Trung ương

...“Được sự đồng ý của Ban giám đốc Quý cơ quan ngày 27, 28, 29/ 3 năm 2018, Viện huyết học truyền máu Trung ương đã phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn tổ chức thành công chương trình hiến máu tình nguyện tại Văn phòng Tổng công ty, Trung tâm giám định bồi thường và PTI Thăng Long. Tại 03 ngày hiến máu, có 206 cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký hiến máu, Viện huyết học truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 163 đơn vị máu. Tất cả các đơn vị máu tiếp nhận đã được Viện làm đầy đủ các xét nghiệm, các đơn vị máu an toàn đã được sử dụng kịp thời để điều trị cho người bệnh( thông tin chi tiết về kết quả hiến máu sẽ được Viện gửi tin nhắn sms đến từng người hiến máu”…