Tự gây thiệt hai để hưởng quyền lợi bảo hiểm bị phạt 100 triệu đồng

Nghị định 48/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 90 – 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, trong đó có hành vi tự gây thiệt hại về tài sản, sức khoẻ của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2018/NĐ – CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số sẽ có hiệu lực từ 10/05/2018.
 

Đáng chú ý nhất, Nghị định 48 quy định mức phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm mà số tiền chiếm đoạt dứoi 20 triệu đồng hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

- Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra;

- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

- Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khoẻ của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ trường hợp luật quy định khác.

Bên cạnh đó, Nghị định 48 cũng quy định những hành vi vi phạm các quy định về giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có thể bị phạt cảnh cáo gồm: Không thực hiện đăng báo hàng ngày trog 5 số báo liên tiếp về những nội dung phải công bố theo quy định của pháp luật; Công bố không đúng thời hạn một trong những nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép đặt văn phòng đại diện theo quy định tại pháp luật; Không công bố các nội dung hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung tại giấy phép đặt văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
 

 

Các hành vi bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng bao gồm:

- Doanh nghiệp bảo hiểm sửa chữa giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép đặt văn phòng đại diện, ngoài bị phạt tiền còn bị tịch thu tang vật.

- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám Đốc ( Phó Giám Đốc), Giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm mà không thông báo.

- Bổ nhiệm chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khoẻ, chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đồng thời kiêm nhiệm các chức danh Tổng giám đốc ( Giám đốc), Kế toán trưởng.

Các hành vi bị phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng

Bổ nhiệm các phó tổng giám đốc ( Phó giám đốc), chuyên gia tính toán, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm toán nội bộ, người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ, thành viên hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI