Thể lệ " Vui đón xuân sang, An tâm vạn dặm"

Các mức ưu đãi của chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 1/2016 sẽ được áp dụng từ 9h đến 21h ngày 15/1/2016 tại www.epti.vn, cụ thể

Các mức ưu đãi của chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 1/2016 sẽ được áp dụng từ 9h đến 21h ngày 15/1/2016 tại www.epti.vn, cụ thể

1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI

2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn

3. Thời gian áp dụng: từ 9h00 đến 21h00 ngày 15/1/2016

4. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng

- Bảo hiểm vật chất xe ô tô.
- Bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế.
- Bảo hiểm nhà – PTI Home Care
 

Giờ Vàng Bảo hiểm PTI

5. Mức ưu đãi trong chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm
- Bảo hiểm vật chất toàn diện ô tô: mức giảm giá như sau:

 Giảm 6 triệu đồng/xe cho 40 xe đầu tiên  tham gia bảo hiểm Vật chất ô tô có mức phí ban đầu lớn hơn hoặc bằng 15 triệu
Giảm 3 triệu đồng/xe cho 150 xe đầu tiên tham gia bảo hiểm Vật chất ô tô có mức phí ban đầu lớn hơn hoặc bằng 10 triệu
 Giảm 2 triệu đồng/xe cho 150 xe tiếp theo tham gia bảo hiểm Vật chất ô tô có mức phí ban đầu lớn hơn hoặc bằng 8 triệu
- Bảo hiểm du lịch và bảo hiểm nhà:  giảm giá 40%
Lưu ý:
• Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 21h00 ngày 15/1/2016.
• Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn
• Mã giảm giá  sẽ được xuất trực tiếp vào bước 2 của quy trình tính giá và được trừ trực tiếp vào giá trị của đơn bảo hiểm
• Mức ưu đãi với sản phẩm Bảo hiểm Vật Chất xe ô tô chỉ áp dụng trong trường hơp sau:
o Phí bảo hiểm trong chương trình đã bao gồm 10% VAT
o Khách hàng tham gia chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 1 sẽ được tham gia Chương trình “Hành Trình Bình An Muôn Vàn Quà Tặng “với cơ hội nhận nhận quà tặng là Iphone6, bơm lốp điện, sạc pin dự phòng, tấm chắn nắng và túi thơm
o Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho xe lần đầu tiên tham gia bảo hiểm tại PTI.
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN PTI