Thể lệ chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 5

400 vé máy bay khứ hồi trị giá tới 5 triệu đồng sẽ được dành tặng cho khách hàng khi tham gia Bảo hiểm ô tô trong Giờ Vàng Bảo Hiểm Trực Tuyến PTI  tại www.epti.vn trong ngày 13/5/2016

400 vé máy bay khứ hồi trị giá tới 5 triệu đồng sẽ được dành tặng cho khách hàng khi tham gia Bảo hiểm ô tô trong Giờ Vàng Bảo Hiểm Trực Tuyến PTI  tại www.epti.vn trong ngày 13/5/2016 
 


1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI
2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn
3. Thời gian áp dụng: từ 9h00 đến 21h00 ngày 13/5/2016
4. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng:  Bảo hiểm vật chất xe ô tô – Vip Auto Care
5. Mức ưu đãi 
Khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô trên www.epti.vn thì khách hàng sẽ được nhận vé máy bay khứ hồi tới 5 triệu, cụ thể:

 100 xe đầu tiên  có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 22 triệu/ xe sẽ nhận được vé máy bay khứ hồi trị giá 5 triệu
 100 xe đầu tiên  có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 15 triệu/ xe sẽ nhận được vé máy bay khứ hồi trị giá 4 triệu
 100 xe đầu tiên  có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 11 triệu/ xe sẽ nhận được vé máy bay khứ hồi trị giá 3 triệu
 100 xe đầu tiên  có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 8 triệu/ xe sẽ nhận được vé máy bay khứ hồi trị giá 2 triệu
Lưu ý:
- Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT
- Áp dụng với xe ô tô lần đầu tham gia bảo hiểm PTI
- Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 21h00 ngày 13/5/2016.
- Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn
- Nếu không nhận quà tặng vé máy bay thì giá trị quà tặng có thể được quy đổi sang thành dịch vụ khác với giá trị tương đương của PTI

Cách thức nhận vé máy bay:
o Tìm kiếm và đặt vé máy bay trên trang www.flynow.vn
o Thông tin đặt vé cho PTI theo địa chỉ chamsockhachhang@epti.vn
o PTI sẽ tiến hành ghi nhận & thanh toán chi phí tối đa theo mức quà tặng được nhận
o PTI sẽ không hoàn lại tiền mặt với phần giá trị không sử dụng hết
o Người dùng sẽ phải thanh toán về phần chi phí vé phát sinh vượt qua giá trị quà tặng
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN PTI