Tái bảo hiểm quốc gia bổ nhiệm thêm một Phó Chủ tịch HĐQT

Năm 2019, Vinare đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 331 tỉ đồng, tăng 4,9% và tỉ lệ cổ tức dự kiến là 12%.

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2015 - 2019. 

Trước đó không lâu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ông Việt được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT cùng với ông Vũ Anh Tuấn.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã thông qua việc miễn niệm 4 thành viên trong Hội đồng quản trị gồm hai Phó Chủ tịch là ông Matyn Parker và ông Phan Kim Bằng; hai thành viên gồm ông Beat Schnegg và ông Trần Vĩnh Đức.

Năm 2018, Vinare đạt lợi nhuận trước thuế gần 316 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác là 260 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 82%. Tổng tài sản của Vinare đạt 6.456 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.812 tỉ đồng.

Trong năm 2019, Vinare đặt kế hoạch doanh thu phí nhận về là 1.967 tỉ đồng, tăng 9,1% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 331 tỉ đồng, tăng 4,9% và tỉ lệ cổ tức dự kiến là 12%.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2015 - 2020. Cụ thể, tăng trưởng phí nhận về đạt 5,8%, phí giữ lại là 13%, tỉ lệ ROE bình quân là 9%.