Quyết định số 86/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Lân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc