PTI tham gia Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc diễn ra vào chiều ngày 15/4/2016 tại tòa nhà Hanoi Tower, PTI đã vinh dự được các hội viên của Hiệp hội Thương mại điện tử bầu vào ban chấp hành khóa III, giai đoạn 2016 – 2020

Kết quả bầu cử lần này được xét duyệt dựa trên những thành tựu, đóng góp của PTI trong các hoạt động thúc đẩy thưƠng mại điện tử tại Việt Nam. Anh Bùi Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc sẽ đại diện cho PTI tham gia vào Ban chấp hành của Hiệp hội.

Tại nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành khóa III sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của thương mại điện tử Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020, trình Bộ Công thương phê duyệt nội dung triển khai; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương tiếp tục triển khai chương trình Ngày mua sắm trực tuyến 2016; Hỗ trợ các hội viên phát triển thương mại điện tử…