PTI đặt mục tiêu lợi nhuận 152,8 tỷ đồng năm 2017

Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 3.457 tỷ đồng tăng 9,7% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 152,8 tỷ đồng, tỷ lệ phân chia cổ tức theo kế hoạch là 12%.

Theo dự kiến, đại hội cổ đông của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sẽ được tổ chức vào ngày 21/4 tại Hà Nội. Đại hội sẽ thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 và tỷ lệ phân chia cổ tức năm 2016, dự kiến ở mức 12%.
 

Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 3.457 tỷ đồng tăng 9,7% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 152,8 tỷ đồng, tỷ lệ phân chia cổ tức theo kế hoạch là 12%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã được kiểm toán, tổng tài sản của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt 4.896 tỷ đồng tăng 15,3% so với năm 2015.

Doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 2.542 tỷ đồng, tăng 34,3% so với năm 2015. Trong đó, doanh thu thuần phí bảo hiểm gốc đạt 3.096 tỷ đồng tăng 25,8%. Con số này giúp cho PTI giữ vững vị trí đứng thứ 4 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sau các tên tuổi khác như PVI, Bảo Việt và Bảo Minh.

Lợi nhuận sau thuế của PTI giảm mạnh với mức lợi nhuận của năm nay là 104,6 tỷ đồng, giảm 33,3% so với con số 156,8 tỷ đồng của năm 2015. Việc lợi nhuận giảm sút được lý giải do việc sụt giảm mạnh từ doanh thu của hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong năm 2015, doanh thu từ hai dự án 216 Võ Thị Sáu – TP HCM và dự án 26 Láng Hạ - Hà Nội đã được ghi nhận hết trong năm với 171 tỷ đồng. Năm 2016, ở lĩnh vực bất động sản PTI chỉ còn lại hoạt động cho thuê bất động sản và một số dự án nhỏ lẻ khác khiến cho doanh thu mảng kinh doanh bất động sản giảm 167,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp từ hai mảng kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính vẫn tăng trưởng ở mức tốt lần lượt ở mức 24% và 43%.