PTI chốt tham dự đại hội cổ đông năm 2019

PTI lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 23/4, ngày đăng kí cuối cùng để tham dự là 8/4.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội thường niên năm 2019. Ngày đăng kí cuối cùng để tham dự là ngày 8/4.

Đại hội cổ đông năm nay của PTI dự kiến được tổ chức vào ngày thứ Ba, 23/4 tại Tổng công ty ở số 5, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại hội sẽ thực hiện thông qua các nội dung cơ bản như: kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, tờ trình phân phối lợi nhuận, tờ trình thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát,...

Đặc biệt, Công ty sẽ thực hiện bầu thay thế một thành viên HĐQT nhiệm kì 2015 - 2020.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của PTI đạt 21,5 tỉ đồng, giảm 86% so với năm 2017 (153,67 tỉ đồng. PTI đưa ra lí giải về việc sụt giảm mạnh này là do lợi nhuận của công ty mẹ giảm.

Theo báo cáo tài chính quí IV/2018, mặc dù doanh thu từ hoạt động bảo hiểm và các dịch vụ khác nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính của PTI giảm mạnh từ 245 tỉ đồng xuống còn 176 tỉ đồng. Cùng với đó, lãi từ các công ty liên doanh, liên kết cũng giảm mạnh từ 2,3 tỉ đồng xuống chỉ còn 0,56 tỉ đồng.