PTI bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp trung

Trong tháng 5, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp trung tại văn phòng Tổng công ty và tại các đơn vị thành viên. Đây là quyết định nhằm bổ sung nhân sự có nhiều kinh nghiệm về bảo hiểm, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp trung từ đó mở rộng kinh doanh và đem đến nhiều lợi ích mới cho khách hàng.

Những nhân sự được bổ nhiệm lần này đều đã những lãnh đạo có kinh nghiệm với nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Sự bổ nhiệm này được kỳ vọng sẽ tận dụng được thế mạnh của những lãnh đạo lâu năm góp phần giúp PTI bứt phá mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về chất lượng dịch vụ, sớm đạt doanh thu 6.250 tỷ vào cuối năm 2020.

Nhân sự mới được bổ nhiệm bao gồm:

Ông Ngô Quý Hiệp - Giám đốc Ban Phát triển Khách hàng Tổ chức được điều chuyển
quay về giữ vị trí Giám đốc Ban Trợ lý Tổng hợp.
Ông Cho Kyong Sik - Giám đốc Ban Trợ lý Tổng hợp và bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Ban Trợ lý Tổng hợp điều chuyển mới về Ban Quản trị rủi ro giữ các vị trí tương ứng là Giám đốc và Phó giám đốc ban.
Ông Nguyễn Duy Ninh - Phó giám đốc Ban BH con người giữ chức
Giám đốc Trung tâm Bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm Con người.
Bà Đồng Thị Du - Trưởng phòng Bồi thường Ban BH Con người giữ chức
Phó giám đốc Trung tâm Bồi thường nghiệp vụ BH Con người.
Ông Phạm Quang Trình được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban BH Hàng Hải.

Ngoài ra, Ông Nguyễn Ngọc Lãm được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Bồi thường BH con người phụ trách khu vực phía Nam, Ông Hoàng Thọ Nam giữ chức vụ Giám đốc PTI Quảng Ninh và Ông Bùi Anh Toán giữ chức vụ Giám đốc PTI Nam Định.
 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN