Ông Park, Je Kwang

Ông Park, Je Kwang

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Park, Je Kwang tốt nghiệp cử nhân Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Ông công tác trong lĩnh vực bảo hiểm 25 năm và hiện giữ chức vụ Giám đốc Khối Công ty Bảo hiểm DB – Công ty bảo hiểm hàng đầu tại Hàn Quốc.

In Trang