Ông Nguyễn Kim Lân

Ông Nguyễn Kim Lân

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Kim Lân có 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông gia nhập PTI từ những ngày đầu thành lập và đóng góp rất lớn cho sự thành lập và phát triển của PTI thời kỳ đầu. Ông từng đảm nhận chức vụ Giám đốc đơn vị PTI Thăng Long - một trong những cánh chim đầu đàn của PTI trước khi trở thành Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2018.

In Trang