Ông Nghiêm Xuân Thái

Ông Nghiêm Xuân Thái

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nghiêm Xuân Thái có bằng thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường United Business Institute (UBI) của Bỉ. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc vào tháng 8/2016, ông là người đã có công lớn trong việc đưa nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới vươn lên vị trí thứ 2 thị trường.

In Trang