Ông Ko Young Joo

Ông Ko Young Joo

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Ko, Young Joo tốt nghiệp cử nhân trường đại học Goryeo Hàn Quốc. Ông công tác trong lĩnh lực bảo hiểm hơn 31 năm và hiện giữ chức vụ Giám đốc Khối Công ty bảo hiểm DB - Công ty bảo hiểm hàng đầu tại Hàn Quốc.

In Trang