Ông Đỗ Quang Khánh

Ông Đỗ Quang Khánh

Giám đốc Khối Quản trị hoạt động

Ông Đỗ Quang Khánh tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Ông có kinh nghiệm 25 năm trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Ông gia nhập PTI từ năm 1998 và được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc từ tháng 05 năm 2011.

In Trang