Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là người gắn bó với thị trường trái phiếu tại Việt Nam từ những ngày đầu. Hiện Ông Đỗ Ngọc Quỳnh giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

In Trang