Ông Bae, Taeg Soo

Ông Bae, Taeg Soo

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Bae, Taeg Soo tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Quản trị kinh doanh Đại học Seogang, Hàn Quốc. Hiện ông giữ chức vụ Giám đốc Ban định phí bảo hiểm Công ty Bảo hiểm DB.

In Trang