Những hỏi liên quan đến vận chuyển hàng hoá bằng đường biển - p1

 

Câu hỏi 1:

Hợp đồng hàng hoá vận chuyển bằng đường biển áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

PTI trả lờiHợp đồng hàng hoá vận chuyển bằng đường biển áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc hàng hoá vận chuyển trong nước được chuyên chở bằng tàu biển. Hợp đồng bảo hiểm này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển tiếp nối bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không
 

Câu hỏi 2:

Ai là người mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển?

PTI trả lời: Trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, người mua bảo hiểm có thể là người bán hoặc người mua hàng, tuỳ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng mua bán hàng hoá.

Nếu trong hợp đồng mua bán hàng hoá, tiền hàng mà người mua hàng có nghĩa vụ trả cho người bán bao gồm cả phí bảo hiểm thì người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá và thanh toán phí bảo hiểm cho Doanh nghiệp bảo hiểm. Ngược lại, nếu tiền hàng chưa bao gồm phí bảo hiểm thì người mua bảo hiểm cho hàng hoá là người mua hàng.

Nếu người mua bảo hiểm cho hàng hoá là người bán hàng, họ là người có quyền lợi bảo hiểm cho tới thời điểm chuyển giao rủi ro của hàng hoá. Kể từ thời điểm ranh giới chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua, người có quyền lợi là người mua hàng.

Nếu người mua bảo hiểm là người bán hàng, thông thường họ có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cho hàng hoá theo điều kiện, điều khoản và số tiền bảo hiểm thích hợp. Người nào đứng ra mua bảo hiểm cho hàng há,người đó có nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm. Nếu khoản phí bảo hiểm mà người bán hàng phải thanh toán cho Doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn khoản phí bảo hiểm đã tính giá cho người mua,người bán hàng được hửong phần chênh lệch. Ngược lại người bán hàng phải tự gánh chịu
 

Câu hỏi 3:

Có gì khác nhau trong điều kiện bảo hiểm B và điều kiện bảo hiểm C trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển.

PTI trả lời: Điều kiện bảo hiểm C có phạm vi trách nhiệm hẹp hơn điều kiện bảo hiểm B. Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai điều kiện bảo hiểm này được thể hiện ở 2 điểm sau:

Về phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm, khác với điều kiện bảo hiểm B, theo điều kiện bảo hiểm C người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về:

  • Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.
  • Những mất mát hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do:
  • Nước cuốn trôi khỏi tàu;
  • Nước biển,nước sông, nước hồ chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.
  • Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đagxeesp hàng lên hoặc dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
Khác với điều kiện bảo hiểm B, điều kiện bảo hiểm C thường chỉ thích hợp với hàng hoá xếp trên boong tàu. Với hàng hoá xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại cũng chỉ có thể được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm C mà thôi.