Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P8

Câu 22: Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô đối với người thứ 3 là gì?

Trả lời:

• Tại sao lại bắt buộc?
Đây là chính sách của Nhà nước nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

• Bắt buộc với đối tượng nào?
Mọi tổ chức/cá nhân là chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bắt buộc với doanh nghiệp bảo hiểm
• Người thứ 3 (bên thứ 3) là ai?

là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra trừ những người sau:

· Lái, phụ xe trên chính chiếc xe đó;

· Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó;

· Chủ sở hữu của xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu sử dụng chiếc xe đó.

Câu 23: Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc được tính như thế nào?

Trả lời:
Biểu phí các loại xe

· Xe mô tô

Dưới 50 cc: 60.500 đồng (đã bao gồm VAT)

Trên 50 cc: 66.0000 đồng (đã bao gồm VAT)

  • Bảo hiểm TNDS ô tô: được tính theo từng loại xe (chi tiết theo phụ lục 05 đính kèm thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ tài chính).

Câu 24: Bảo hiểm PTI sẽ bồi thường như thế nào đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe đối với hành khách trên xe?
Trả lời:

Bảo hiểm PTI sẽ bồi thường những thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.