Công văn gửi HNX đăng ký giao dịch CP quý - báo cáo kết quả GD của Ông Nguyễn Đức Bình