Bảo hiểm xe cơ giới, những cập nhật mới cần biết

Từ tháng 5/2015, Bảo hiểm xe cơ giới đã được điều chỉnh điều khoản và biểu phí. HãyTừ tháng 5/2015, Bảo hiểm xe cơ giới đã được điều chỉnh điều khoản và biểu phí. Hãy cùng Bảo hiểm Bưu điện PTI tìm hiểu thêm về những thay đổi mới cùng Bảo hiểm Bưu điện PTI tìm hiểu thêm về những thay đổi mới này.

Từ tháng 5/2015, Bảo hiểm xe cơ giới đã được điều chỉnh điều khoản và biểu phí. Hãy cùng Bảo hiểm Bưu điện PTI tìm hiểu thêm về những thay đổi mới này.

1.Thay đổi về biểu phí bảo hiểm xe cơ giới
Kể từ ngày 1/5/2015, mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ tăng lên khoảng 20% so với trước đây. Đối với PTI, mức phí cơ bản bảo hiểm vật chất xe  ô tô sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,3% giá trị tài sản bảo hiểm lên thành 1,5% giá trị tài sản bảo hiểm.

Biểu phí bảo hiểm vật chất xe oto cụ thể như sau:
 


2. Một vài chú ý về bảo hiểm xe cơ giới
Biểu phí bảo hiểm xe cơ giới ở mục 1 chưa bao gồm các điều khoản bổ sung. Phí xe tham gia bảo hiểm bổ sung không thấp hơn biểu phí cơ bản.
Mức phí bảo hiểm sẽ được tăng 0,1% trong trường hợp không áp dụng mức miễn thường có khấu trừ theo quy tắc.

Thời gian sử dụng xe là thời gian tính từ năm đăng ký lần đầu (xe sản xuất trong nước) hoặc từ năm sản xuất ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định (đối với xe nhập khẩu) đến năm tham gia bảo hiểm tính theo năm.

Xe kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh là xe hoạt động trên tuyến đường mà điểm đi và đến là hai tỉnh/thành phố khác nhau và phải đi qua ít nhất 01 tỉnh/thành phố khác hoặc khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến phải trên 100km
Phí bảo hiểm xe cơ giới = Tỷ lê bảo hiểm (%) x Số tiền bảo hiểm

3.Nguyên nhân của việc tăng phí bảo hiểm xe cơ giới
Nguyên nhân của việc tăng phí này là do hiện nay, nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới đem lại doanh thu cao nhưng đồng thời lại đi kèm với những khoản lỗ khá lớn.Việc cạnh tranh bằng chiêu giảm phí bảo hiểm xe cơ giới giữa các doanh nghiệp bảo hiểm chính là lý do chính khiến cho nghiệp vụ này bị thua lỗ. Từ đó, PTI đã đưa ra quyết định điều chỉnh mức phí cơ bản bảo hiểm vật chất xe ô tô từ 1,3% lên thành 1,5%.
 


Với mức phí mới này, Bộ tài chính hi vọng sẽ tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như cải thiện được tình trạng thua lỗ chung ở thị trường này. Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ xây dựng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô trình Bộ theo đúng quy định để đảm bảo khả năng thanh toán và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Sau khi phê duyệt quy tắc, điều khoản, biểuphí bảo hiểm xe cơ giới cho từng doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra tính tuân thủ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

BẢO HIỂM PTI