Bà Trần Thị Minh

Bà Trần Thị Minh

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Bà Trần Thị Minh đã từng đảm nhận các vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

In Trang