Bà Phạm Minh Hương

Bà Phạm Minh Hương

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Phạm Minh Hương đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc kinh doanh tiền tệ và thị trường tài chính Ngân hàng Citibank, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IPA. Hiện bà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

In Trang