Bà Nguyễn Hồ Nga

Bà Nguyễn Hồ Nga

Thành viên Hội đồng Quản trị

 Bà Nguyễn Hồ Nga có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán, trong đó có hơn 13 năm giữ các chức vụ quản lý tại các Công ty Quản lý Quỹ lớn. Hiện Bà Nguyễn Hồ Nga giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA.

In Trang