Truy vấn online tiến độ giải quyết bồi thường bảo hiểm PTI

PTI đã chính thức ra website http://sms.pti.com.vn – website truy vấn tiến độ giải quyết hồ sơ bồi thường bảo hiểm ô tô. PTI là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên triển khai được dịch vụ tiện ích này.

           PTI đã chính thức ra website http://sms.pti.com.vn – website truy vấn tiến độ giải quyết hồ sơ bồi thường bảo hiểm ô tô. PTI là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên triển khai được dịch vụ tiện ích này.

          Theo đó, khách hàng mua bảo hiểm xe cơ giới của PTI có thể truy cập vào website http://sms.pti.com.vn để theo dõi các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như: hồ sơ đang ở giai đoạn nào, những hồ sơ giấy tờ đã có hoặc còn thiếu, xưởng sửa chữa xe hiện tại, ngày xe ra xưởng, ngày thanh toán tiền bảo hiểm….Ngoài ra, trong website này, PTI còn công bố khoảng thời gian chuẩn cho từng bước trong quy trình bồi thường, qua đó, khách hàng có thể dễ dàng đối chiếu và kịp thời phản ánh lên tổng đài chăm sóc khách hàng nếu thấy hồ sơ bồi thường của mình chưa được giải quyết theo đúng như thời gian cam kết.

          Để sử dụng tiện ích mới, các khách hàng mua bảo hiểm xe ô tô của PTI soạn tin nhắn theo cú pháp “PTI(dấu cách)XCG(dấu cách)Số giấy chứng nhận” gửi đến đầu số 8008 để được hệ thống cung cấp mã số bảo mật dùng đăng nhập và tra cứu, theo dõi thông tin liên quan đến hồ sơ giải quyết bồi thường của mình như: hồ sơ đang ở giai đoạn nào, những hồ sơ giấy tờ đã có hoặc còn thiếu, xưởng sửa chữa xe hiện tại, ngày dự kiến xe ra xưởng, ngày thanh toán tiền bảo hiểm…

         Ngoài ra, trong website sms.pti.com.vn, PTI còn công bố khoảng thời gian chuẩn cho từng bước trong quy trình bồi thường, qua đó khách hàng có thể dễ dàng đối chiếu và kịp thời phản ánh lên tổng đài chăm sóc khách hàng nếu thấy hồ sơ bồi thường của mình chưa được giải quyết theo đúng như thời gian cam kết.