Quyết định số 30/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại Bà Cao Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng PTI