Quyết định 61/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại Ông Nghiêm Xuân Thái giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc