Quyết định 60/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại Bà Lưu Phương Lan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc