Nghị quyết HĐQT số 56/NQ-PTI-HĐQT Phê duyệt thoái vốn tại Cty CP TM Xăng dầu Việt Nam (VPCC)