Bảo hiểm Tình Yêu

Bảo hiểm Tình Yêu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện là sản phẩm bảo hiểm ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Dịch vụ Bảo hiểm tình yêu là một minh chứng cho tình yêu, đồng hành cùng đôi lứa cho đến khi kết hôn. 

Thông tin chi tiết

Tình Yêu


Đối tượng bảo hiểm

  Là các công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


Thời hạn bảo hiểm 

  • Thời hạn được bắt đầu từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm và kết thúc khi Người thụ hưởng bảo hiểm nhận được số tiền bảo hiểm theo quy định hoặc hết thời hạn bảo hiểm tuỳ theo điều kiện nào đến trước

  • Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc ngay sau khi Người thụ hưởng bảo hiểm nhận được số tiền bảo hiểm hoặc hết thời hạn bảo hiểm tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Điều kiện được mua bảo hiểm 

  • Bên mua bảo hiểm hoàn thành việc kê khai trung thực thông tin trên giấy yêu cầu bảo hiểm 

  • Thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ đúng hạn

  • Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm: Hạng Bạc là 8 triệu đồng; Hạng vàng là 20 triệu đồng; Hạng bạch kim là 30 triệu đồng


Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

  Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu của các cặp đôi có trên hợp đồng bảo hiểm 

  Giấy đăng ký kết hôn hơp pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp.