Bảo hiểm Bảo an hưu trí

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

- Cán bộ hưu trí trong độ tuổi nghỉ hưu, đối tượng tham gia mới ≤70 tuổi.

- Ưu tiên người vừa bắt đầu nghỉ hưu.

2. Phạm vi bảo hiểm

- Tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật

- Thương tật thân thể do tai nạn

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết