Quyết định gia hạn thời gian công tác và giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Bình - Phó Tổng giám đốc PTI
 In bản tin