11-04-2017

Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 bản Profile Báo cáo thường niên 2016 bản Tiếng anh  

28-03-2016

Annual Report 2015 Báo cáo thường niên năm 2015  

07-04-2015

Xem chi tiết  

16-04-2014

Xem chi tiết  

17-04-2013

Xem chi tiết tại đây  

20-04-2012

- Xem chi tiết  

15-07-2009

      Báo cáo thường niên 2009       Báo cáo thường niên 2010