Bảo an tín dụng - Splus

Đối tượng bảo hiểm:

     - Công dân Việt Nam, hoặc người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi, mở rộng đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục tại PTI từ năm 59 tuổi.

     - Được Tổ chức tín dụng đồng ý cấp khoản tín dụng cá nhân theo các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng tín dụng

Phạm vi địa lý:

     Những rủi ro xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, mở rộng phạm vi toàn cầu.

Số tiền bảo hiểm:

     Từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng/người,

     Số tiền bảo hiểm có thể theo dư nợ vay thực tế hoặc dư nợ vay giảm dần.

Quyền lợi bảo hiểm:

     - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

     - Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Trả theo bảng tỷ lệ thương tật vĩnh viễn.

     - Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản: Trả 50% số tiền bảo hiểm, tối đa 50 triệu đồng/người/vụ.

     - Quyền lợi bổ sung: Trợ cấp nằm viện do tai nạn.


Vui lòng liên hệ với đại diện của PTI trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

 In bản tin