Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - Phúc An Sinh

Đối tượng tham gia bảo hiểm:

     Là người Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam (đang cư trú tại Việt Nam) từ đủ 3 tuổi đến hết 65 tuổi.

Phạm vi địa lý:

     Phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm:

  Chương trình I – Bảo hiểm tai nạn cá nhân

 (Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình II)

    Chi trả trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn và điều trị thương tật do tai nạn

    Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn

    Quyền lợi 2: Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn

 

 Chương trình II – Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

 (Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình I)

     QUYỀN LỢI CHÍNH

     Chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện và phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật  (không bao gồm tai nạn và thai sản). Bao gồm các quyền lợi sau:

     Quyền lợi 1: Chi phí nằm viện;

     Quyền lợi 2: Chi phí phẫu thuật;

     Quyền lợi 3: Chi phí cấy ghép nội tạng;

     Quyền lợi 4: Chi phí trước khi nhập viện;

     Quyền lợi 5: Chi phí điều trị sau khi xuất viện;

     Quyền lợi 6: Chi phí y tá chăm sóc tại nhà;

     Quyền lợi 7: Trợ cấp ngày nằm viện;

     Quyền lợi 8: Chi phí vận chuyển;

     Quyền lợi 9: Trợ cấp mai táng.

 

     QUYỀN LỢI BỔ SUNG

     (Chỉ được lựa chọn tham gia khi lựa chọn tham gia chương trình II)

      Quyền lợi bổ sung 1: Mở rộng phạm vi địa lý đối với chương trình II

      Quyền lợi bổ sung 2: Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật;

      Quyền lợi bổ sung 3: Chăm sóc răng;

      Quyền lợi bổ sung 4: Thai sản và sinh đẻ;

      Quyền lợi bổ sung 5: Trợ câp thu nhập;

      Quyền lợi bổ sung 6: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật.

        

       Tờ rơi sản phẩm - Phúc An Sinh: Mặt trước - Mặt sau.

       Bảng tóm tắt quyền lợi Phúc An Sinh

       Danh sách bệnh viện bảo lãnh viện phí sản phẩm Phúc An Sinh

       "Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật" sản phẩm Phúc An Sinh

         Tờ rơi sản phẩm Phúc An Sinh

         Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

 


Vui lòng liên hệ với đại diện của PTI trên toàn quốc hoặc số điện thoại đường dây nóng để biết thêm chi tiết.

Số điện thoại đường dây nóng: 0912 040 757

 In bản tin