Giới thiệu

19-06-2015

- Điều lệ Tổng công ty sửa đổi lần thứ 11 - Điều lệ Tổng công ty sửa đổi lần thứ 10 - Điều lệ Tổng công ty sửa đổi lần thứ 9 - Điều lệ Tổng công ty sửa đổi lần thứ 8 - Điều lệ Tổng công ty sửa đổi lần thứ 7 - Điều lệ Tổng công ty sửa đổi lần thứ 6  

15-06-2012

- Chương trình VHDN 2012  

10-02-2012

Sổ tay văn hóa 2012  

10-10-2011

PTI Bình Trị Thiên trao tặng học bổng sinh viên Đại học Huế...

06-09-2011

Nhằm hỗ trợ các em học sinh khiếm thị có thêm điều kiện học tập trong năm học mới, PTI phối hợp với Trung ương hội khuyến học Việt Nam tổ chức tặng thẻ bảo hiểm Phúc học đường, sách chữ nổi và học bổng cho các em học sinh tại Hải Phòng.

03-08-2011

     Nối tiếp thành công của năm 2010, PTI tiếp tục triển khai chương trình Vun đắp ước mơ xanh năm 2011 tại 41 tỉnh thành, với tổng giá trị bảo hiểm của chương trình lên tới hơn 80 tỷ đồng. Cụ thể: PTI tổ chức trao tặng gần 300 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000đ, 73.000 quyển vở, hơn 300.000 quyển sách, truyện và 16.000 thẻ bảo hiểm Phúc học đường cho các em học sinh nghèo...

13-07-2011

- Thông báo số 1774/TB-PTI-THPC về hướng dẫn may đồng phục toàn hệ thống PTI năm 2010 - Mẫu đồng phục bảo hiểm Bưu điện năm 2010 kèm theo thông báo 1774 - Công văn 510 về hướng dẫn triển khai Văn hóa Doanh nghiệp tại PTI - Công văn 743 về Tổ chức thi tìm hiểu hệ thống triết lý kinh doanh PTI và triển khai VNDN Quý II-2010  

13-07-2011

1.Định nghĩa triết lý của Doanh nghiệp 2.Giải nghĩa Hệ thống triết lý của PTI 3.Trình bày Hệ thống triết lý của PTI

13-07-2011

1. Danh sách Ban chỉ đạo thực hiện VHDN PTI các cấp