23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phòng PR & Marketing . 2. Địa bàn: Thủ đô Vientiane 3. Mô tả công việc: Tham gia và hỗ trợ trường phòng trong các mảng công việc sau : • Xây dựng kế hoạch marketing của công ty • Thực hiện các hoạt động Outbound và Inbound marketing • Quản trị hệ thống websites của công ty • Quản...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng PR & Marketing 2. Địa bàn: Thủ đô Vientiane 3. Mô tả công việc: • Xây dựng kế hoạch marketing của công ty • Thực hiện các hoạt động Outbound và Inbound marketing • Quản trị hệ thống websites của công ty • Quản trị các kênh social media: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube,.. • Theo dõi,...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Phó phòng sales. 2. Địa bàn: Thủ đô Vientiane, Lào 3. Mô tả công việc: •Tham mưu cho trưởng phòng trong việc xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của phòng phù hợp với mục tiêu chung của Công ty; •Chăm sóc, phát triển các kênh phân phối bảo hiểm sẵn có của Công ty,...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ và Tái bảo hiểm 2. Địa bàn: Lào 3. Mô tả công việc: •Xây dựng, hoàn thiện và đề xuất ban hành các nghiệp vụ bảo hiểm của Công ty; •Xây dựng, hoàn thiện và đề xuất ban hành các quy trình, quy định liên quan đến khai thác, bồi thường các nghiệp...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Giám đốc Chi nhánh Nam Lào. 2. Địa bàn: Thành phố Pakse - Tỉnh Chămpasack, Lào 3. Mô tả công việc: -         Lập kế hoạch & triển khai kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh được giao cho chi nhánh. -         Điều...

13-09-2016

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) - Doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển, PTI đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên đào tạo tại Trụ sở chính Tổng công ty 2. Địa bàn: Hà Nội 3. Mô tả công việc: - Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đào...

13-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên đào tạo tại Trụ sở chính Tổng công ty 2. Địa bàn: Hà Nội 3. Mô tả công việc: - Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm của Tổng công ty - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu - Xây dựng và hướng dẫn triển khai...

05-09-2016

Trung tâm bán hàng trực tuyến và chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cần tuyển dụng nhân viên Bán hàng trực tuyến, cụ thể như sau: Địa điểm làm việc: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 15/08/2016 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ sáu, Thứ bảy từ 9h sáng...

16-08-2016

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1500 cán bộ, nhân viên với 40 công ty thành viên. PTI là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần bảo hiểm gốc với tăng trưởng doanh thu...

21-07-2016

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1500 cán bộ, nhân viên với 36 công ty thành viên. PTI là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần bảo hiểm gốc với tăng trưởng doanh thu...