25-10-2016

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) - Doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển, PTI đang có nhu cầu tuyển dụng Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải           2. Địa bàn: Hà Nội 3. Số...

25-10-2016

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Giám định - bồi thường Ban Bảo hiểm Hàng hải Số lượng tuyển dụng: 03 Địa bàn: Hà Nội Mô tả công việc: - Tiếp nhận thông báo tổn thất theo phân cấp; - Lập hồ sơ giám định bồi thường, theo dõi hồ sơ phát sinh dưới phân cấp; - Giám định tổn thất, giải quyết bồi thường các hồ sơ theo phân cấp; - Hỗ...

25-10-2016

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1800 cán bộ, nhân viên với 34 công ty thành viên. PTI là một trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần bảo hiểm gốc với tăng trưởng doanh thu...

20-10-2016

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1700 cán bộ, nhân viên với 40 công ty thành viên. PTI là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần bảo hiểm gốc với tăng trưởng doanh thu...

20-10-2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1800 cán bộ, nhân viên với 40 công ty thành viên. PTI là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần bảo hiểm...

04-10-2016

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1700 cán bộ, nhân viên với 40 công ty thành viên. PTI là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần bảo hiểm gốc với tăng trưởng doanh thu...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phòng PR & Marketing . 2. Địa bàn: Thủ đô Vientiane 3. Mô tả công việc: Tham gia và hỗ trợ trường phòng trong các mảng công việc sau : • Xây dựng kế hoạch marketing của công ty • Thực hiện các hoạt động Outbound và Inbound marketing • Quản trị hệ thống websites của công ty • Quản...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng PR & Marketing 2. Địa bàn: Thủ đô Vientiane 3. Mô tả công việc: • Xây dựng kế hoạch marketing của công ty • Thực hiện các hoạt động Outbound và Inbound marketing • Quản trị hệ thống websites của công ty • Quản trị các kênh social media: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube,.. • Theo dõi,...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Phó phòng sales. 2. Địa bàn: Thủ đô Vientiane, Lào 3. Mô tả công việc: •Tham mưu cho trưởng phòng trong việc xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của phòng phù hợp với mục tiêu chung của Công ty; •Chăm sóc, phát triển các kênh phân phối bảo hiểm sẵn có của Công ty,...

23-09-2016

1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ và Tái bảo hiểm 2. Địa bàn: Lào 3. Mô tả công việc: •Xây dựng, hoàn thiện và đề xuất ban hành các nghiệp vụ bảo hiểm của Công ty; •Xây dựng, hoàn thiện và đề xuất ban hành các quy trình, quy định liên quan đến khai thác, bồi thường các nghiệp...