Chính sách tuyển dụng tại PTI


Chính sách tuyển dụng

Tuyển dụng và đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu và liên tục của PTI trong công tác nhân sự, nhằm đảm bảo cho PTI có đủ nhân lực có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Tuyển dụng theo các nguyên tắc sau:

- Tuyển dụng xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ công tác; đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch;
- Tuyển dụng đúng người vào đúng việc.
- Tiêu chuẩn chọn lãnh đạo: Tâm - Tài - Tầm - Trí - Tình.
- Tiêu chuẩn chọn nhân viên: Năng lực - Trung thực - Thông minh - Tự tin - Nhiệt huyết .
- Ưu tiên các yếu tố: trình độ, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp, khả năng gắn bó lâu dài;
- Khuyến khích cán bộ đang làm việc tại PTI tham gia ứng tuyển vào vị trí mà PTI có nhu cầu tuyển dụng.

 

Chính sách đào tạo

PTI luôn tạo điều kiện để người lao động có cơ hội được đào tạo phát triển nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Đào tạo theo các nguyên tắc sau:

- Đào tạo xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ công tác; đảm bảo đúng người, đúng việc; phải đảm bảo tính kế thừa, liên tục giữa các cấp độ và nội dung đào tạo;
- Đào tạo phải tính đến yếu tố hiệu quả, phù hợp giữa chi phí bỏ ra và kết quả cuối cùng, cán bộ sau đào tạo phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.
- Công ty khuyến khích người lao động tự đào tạo nâng cao trình độ;
- Cán bộ sau đào tạo sẽ có cơ hội thăng tiến;

 

Chính sách đãi ngộ

Chính sách tiền lương

 Người lao động làm việc tại PTI được trả lương và nâng bậc lương theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, thể hiện được chính sách phát triển của Tổng công ty trong từng giai đoạn, tạo đòn bảy khuyến khích lợi ích vật chất, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phát huy sức sáng tạo của cán bộ nhân viên Tổng công ty, giúp đời sống cán bộ nhân viên không ngừng được nâng cao.
Lương được trả theo Quy chế phân phối tiền lương của Tổng công ty, tuỳ thuộc kết quả công việc cuối cùng của từng đơn vị, cá nhân.

 Chính sách thưởng

PTI áp dụng chính sách thưởng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên toàn hệ thống nỗ lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công tác để xây dựng PTI ngày càng phát triển. Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời. Hình thức khen thưởng kết hợp khen thưởng tinh thần và khen thưởng vật chất (Giấy khen, tiền mặt, tham quan du lịch trong hoặc ngoài nước...), gồm:
- Thưởng định kỳ theo hàng Quý cho tập thể có thành tích cao trong hoạt động kinh doanh.
- Thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý, kiểm soát rủi ro, kiểm soát bồi thường.
- Thưởng thi đua theo chủ đề do PTI quy định hoặc phát động.
- Thưởng trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm của đất nước và ngày thành lập Tổng công ty

 Chế độ phúc lợi, đãi ngộ

- Chế độ bảo hiểm: Tất cả CBNV ký Hợp đồng lao động chính thức với PTI đều được hưởng các chế độ BHXH, BHYT phù hợp với Luật Lao động và bảo hiểm kết hợp con người, Phúc An Sinh theo qui định của PTI.
- Chương trình chăm sóc nhân viên PTI: Chăm sóc cụ thể cho từng đối tượng cán bộ với 03 chương trình: Chương trình phổ thông (dành cho toàn bộ nhân viên), chương trình hạng A (dành cho cán bộ Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các ban tại Văn phòng Tổng công ty) và chương trình VIP (dành cho các cán bộ có khả năng khai thác tốt hoặc có thành tích nổi bật, xuất sắc, được bầu chọn danh hiệu “nhân viên của năm”).
- Chế độ nghỉ ngơi và vui chơi tập thể:
+ Cán bộ Nhân viên làm việc tại PTI được hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm và cứ mỗi 5 năm thâm niên làm việc tại PTI thì Cán bộ Nhân viên được hưởng thêm 01 ngày phép/năm.
+ Hàng năm, để tạo điều kiện cho cán bộ được nghỉ ngơi, giải trí, PTI tổ chức cho cán bộ nhân viên đang làm việc trên toàn hệ thống đi tham quan, nghỉ mát và tổ chức chương trình du lịch đặc biệt dành cho một số cán bộ, nhân viên là lãnh đạo Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, nhân viên năm, cán bộ có thành tích về khai thác.
- PTI thường xuyên quan tâm, tặng quà bằng vật chất và tinh thần cho người lao động và thân nhân của người lao động vào những ngày kỷ niệm trong năm như: ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày thành lập PTI, Tết Trung thu, và các ngày hiếu hỉ của người lao động.